Nova prilika za rad u fabrikama za preradu ribe u sezoni 2020!

Ukoliko ste spremni na odricanja, savjesni, vrijedni i prilagodljivi, iskoristite priliku i prijavite se za avanturu koja vam pruža fantastične mogućnosti za zaradu!!!

Rad u kompanijama za preradu ribe može biti naporan, ali u isto vrijeme može predstavljati i jedinstveno iskustvo sa odličnim mogućnostima za zaradu. Broj radnih sati tokom dana ili tokom radne nedelje zavisi od količine ribe koja se ulovi i koja je dostupna za preradu. Ukoliko je ulov ribe zadovoljavajući moguće je raditi i po 16 sati dnevno.

Aerodrom Nikola Tesla 2019

Radno okruženje čine hladni i vlažni uslovi, a kompanije obezbjeđuju

  • Adekvatnu opremu za rad
  • Šansu za mnogo prekovremenih sati koji donose zaradu 50% više od regularnih sati
  • Mogućnost napredovanja unutar organizacije
  • Transport od Portlanda, Sijetla ili Enkoridža do fabrike i natrag (nakon uspješno završene sezone)

Smještaj

Smeštaj je kolektivnog tipa sa odvojenim ženskim i muškim dijelom na bliskoj udaljenosti od fabrike, a kantina je odmah uz fabriku. Zbog specifičnosti posla i prirodnih faktora koji utiču na ovu industriju nemoguće je unaprijed precizirati tačan period realizacije programa a obzirom da sarađujemo sa više kompanija potrebe poslodavaca za sezonskim radnicima variraju najčešće za period od 3 do 10 meseci. Širu diskusiju oko perioda plasmana vodićemo sa učesnicima koji budu ušli u uži izbor agencije na orjentaciji pre upisivanja na program.

Potrebne Kvalifikacije

  • Osobe koje su punoljetne
  • Osobe koje su u stalnom radnom odnosu od najmanje godinu dana kod trenutnog poslodavca i u mogućnosti su da dobiju odsustvo sa posla tokom trajanja programa ili su vlasnici firmi koje posluju najmanje godinu dana
  • Dobra psihofizička sprema
  • Nema preferencija u smislu muških/ženskih učesnika
  • Znanje engleskog za nesmetanu komunikaciju i rad (minimum osnovno znanje)
Aljaska 2020 novi konkurs

Ostale informacije

Dobra vijest za sve učesnike ovog programa. I u sezoni 2020, kao i u prethodnim sezonama, poslodavci će učestvovati u troškovima dolaska svojih učesnika. Svim učesnicima programa nakon uspešno završene prve polovine programa biće refundirana polovina troškova za avionsku kartu i vizu, a druga polovina troškova avionske karte i viziranja će biti refundirana nakon uspešno završenog programa.

Za sve učesnike koje agencija DREAM BIG primi na program biće organizovan Job Fair sa predstavnicima kompanija za koju budu raspoređeni i isti će se održati u narednom periodu u Beogradu.

Oni koji budu bili selektovani od strane agencije biće sukcesivno pozivani na orijentaciju agencije koja će biti održana u Podgorici u skladu sa potrebama poslodavaca kako za zimsku tako i za ljetnju sezonu, a najkasnije u roku od 120 dana od momenta prijavljivanja. Napominjemo da će odgovor od strane agencije dobiti samo učesnici koji su selektovani.

Za prijavljivanje je potrebno nekoliko minuta a nakon uspešno popunjene prijave na email adresu sa kojom ste se prijavili će doći potvrda u vidu email-a sa odgovorima koje ste upisali u svojoj prijavi. Ukoliko u roku od 24h ne dobijete potvrdu prijave na email, obratite nam se putem email-a moc.liamg@enmgibmard i rado ćemo provjeriti da li je Vaša prijava registrovana.

Molimo sve zainteresovane da prilikom prijavljivanja provjere sve podatke koje su unijeli kao i da prijavu ne popunjvaju više puta. Napominjemo da će sve duple prijave biti diskvaifikovane, kao i prijave više razlišitih osoba koje su koristile istu email adresu.

Često postavljana pitanja

Ove fabrike prerađuju ribu od momenta kada ista stigne u fabriku pa sve dok ne izađe prerađena bilo da je smrznuta ili konzervirana. U tom smislu učesnici najčešće obavljaju poslove vezane za sortiranje ribe, sječenje, čišćenje, odvajanje ikre, filetiranje, pakovanje, utovar upakovanih proizvoda u hladnjače, konzerviranje i slično.

Rad je direktno povezan sa potrebama kompanija a najvažniji faktor koji definiše potrebe kompanija je količina ribe koja bude dostupna za preradu. Nije moguće predjvideti koliko će ribe biti dostupno za preradu a faktori koji mogu uticati na to su vremenske prilike, migracija ribe kao i moguće zabrane ribolova u određenim momentima radi očuvanja biološke ravnoteže.

Za prekovremeni rad smatra se svaki sat nakon odrađenih 40 sati u jednoj radnoj nedjelji ili svaki sat nakon odrađenih 8 sati ukoliko se gleda na dnevnom nivou.

Prekovremeni rad se plaća 50% više od regularnog rada (Primera radi ako je regularan sat plaćen 12$ po satu, prekovremeni rad će biti plaćen 18$ po satu).

U fabrikama postoje i muške i ženske pozicije.

Naši partneri